تلفن تماس دبیرخانه ستاد:   88117051  و  88117468 - 021

نمابر: 88117659- 021

آدرس: خیابان شریعتی- بالاتر از چهارراه شهید قدوسی- ساختمان مرکزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

طبقه پنجم- دفتر برنامه ریزی و تلفیق بودجه 

پست الکترونیک: mehraban@ict.gov.ir